Publikationer

I den nedanstående förteckningen ges en bild av det jag har skrivit under de senaste åren. Vill du läsa mer om mina publikationer eller få en bild av kommande publikationer så kommer jag att kontinuerligt publicera information om detta under kategorin ”Publikationer”.

Monografier

Berg, Martin och Wickman (2010), Queer. Malmö: Liber.

Berg, Martin (2008), Självets garderobiär: självreflexiva genuslekar och queer socialpsykologi. Lund: Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

Vetenskapliga artiklar och kapitel i böcker

Berg, Martin (2011, kommande), ‘Checking in at the Urban Playground: Digital Geographies and Electronic Flâneurs’, i Francesca Comunello (red.), Networked Sociability and Individualism: Technology for Personal and Professional Relationships. Hershey: IGI Global.

Berg, Martin (2011), ‘Netnografi’, i Göran Ahrne och Peter Svensson (red.), Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber, 118-30.

— (2007), ‘Recension av Makeovermani : om Dr Phil, plastkirurgi och illusionen om det perfekta jaget’,Sociologisk forskning, nr 3: 93-96.

— (2006), ‘Självet och subjektets svårgripbara nödvändighet: utkast till en socialpsykologisk kritik av Judith Butler‘, Lambda Nordica, 11 (4), 7-24.

Övriga vetenskapliga arbeten

— (2002), ‘Digital structure and communicative politics‘, Magisteruppsats (Lunds universitet, Sociologiska institutionen).

— (2000), ‘Digital struktur och social förändring: Drömmen om det virtuella Jerusalem ‘, Examensarbete i religionssociologi (Lunds universitet, Teologiska institutionen).

— (2000), ‘Normen, Mimesis och Begriplighetens Galler: Queerteori möter Kunskapssociologi’, Magisteruppsats (Lunds universitet, Teologiska institutionen).

— (1998), ‘Vem tar vem? En studie i alternativmedicin och hälsa’, Kandidatuppsats (Lunds universitet).

Konferenspresentationer

Berg, Martin (2010, kommande), ‘The fabricated self: self-reflexive gender play and queer social psychology’, paper presenterat vid ISA World Congress of Sociology, RC 42: Theoretical Issues in Social Psychology Göteborg, 11-17/7 2010.

— (2009), ‘The “cyberqueer” option: a sociological take on queer qualitative methods i sessionen’, paper presenterat vid Feminist Research Methods i sessionen Queer Methodologies, or How Do Queer Researchers Do Research?, Stockholm, 4-6/2 2009.

— (2007), ‘Fabricated Selves: apparel and spatio-temporal boundaries‘, paper presenterat vid Somatechnics, Sydney, 19-21/4 2007.

— (2007), ‘Genom det kroppsliga nålsögat, om könstrubbel och queerteoretisk socialpsykologi’, paper presenterat vid Ungdomsmottagningskonferensen, Örebro, 24/4 2007.

— (2006), ‘Om garderober och garderobsprojekt: ett försök att skriva queer socialpsykologi om kläder och transvestism’, paper presenterat vid RE:ACT-UP – Nätverksmöte för queerforskningens återväxt, Lund, 25-26/11 2006.

— (2005), ‘The fabricated self: the social psychology of getting dressed’, paper presenterat vid Body Modification Mark II, Sydney, 21-23/4 2005.

— (2005), ‘Fashioning the self: heterosexuality and the social psychological constraints of the wardrobe‘, paper presenterat vid Frontiers of sociology: The 37th World Congress of the International Institute of Sociology, Stockholm, 5-9/7 2005.

— (2004), ‘Into the wardrobe, out of the closet: a que(e)ry into transgenderism’, paper presenterat vid The 22nd Nordic Sociology Congress, Malmö, 20-22/8 2004.

— (2004), ‘Objects of desire: Performing the transgendered body’, paper presenterat vid 6th International Congress on Sex and Gender Diversity, Manchester, 10-12/9 2004.

Övriga artiklar

Berg, Martin (2006), ‘Ministerns hästsvans håller på att klippas av’, Expressen, sidan 4, 16/10 2006.

— (2000), ‘Låt oss omskapa verkligheten’, Wannabe,  (1).

— (2000), ‘Heterosexualiteten finns i tabut. Alltid.’, Mahskara,  (3).

Submit a comment