En ny blogg.

Den senaste tiden har jag varit ofantligt dålig på att blogga och detta av två anledningar. För det första har det varit svårt att kombinera forskning med bloggande och det är först nu jag tror mig ha funnit en balans mellan dessa båda uttryckssätt. För det andra har jag inte hittat en grafisk form på bloggen som jag har trivts med. Style matters! Nu tror jag dock att jag är ganska nöjd.

Min tanke är att komma igång med bloggandet så snart som möjligt och att då dela med mig av reflektioner kring min och andras forskning, främst om sociala medier men även om annat av sociologiskt intresse. När jag väl har kommit igång ska jag lyfta fram gamla bloggposter, de måste bara skrivas om något för att passa bloggens nya format.

Submit a comment