Intervjuer om Gowalla/Foursquare

Inom kort kommer jag att genomföra intervjuer med användare av Gowalla och/eller Foursquare i Malmö. Jag är intresserad av att veta mer om hur den här typen av tjänster används och vilken betydelse det har.

Är du intresserad av att vara med? Vad bra! Skicka ett mail till martin[a]goodold.se där du skriver några korta ord om dig själv och lämnar information om dina användarnamn på Gowalla, Foursquare och (om du kan) Twitter. Jag kommer att genomföra ungefär 10 intervjuer vilket innebär att det blir nödvändigt att göra ett urval för att få en bredd bland de som intervjuas.

Intervjuerna kommer att genomföras i Malmö under oktober och november och beräknas ta ungefär en timme i anspråk. Tiden är dock något som varierar från intervju till intervju.

Du garanteras fullständig anonymitet och ingen personlig information kommer att spridas, vare sig inom Good Old eller till någon annan. Intervjuerna kommer att spelas in för att senare skrivas ut, helt eller delvis. Utskrifterna kommer senare att citeras i vetenskapliga publikationer såväl i engelsk översättning som på svenska.

Submit a comment