Jodå, jag lever.

Klockan tickar och det är snart en evighet sedan jag postade något på den här sidan. Kanske är det inte särskilt märkvärdig eftersom jag inte har upplevt mig ha något spännande att berätta eller dela med mig av. Under sommaren och den tidiga hösten har jag arbetat med mitt forskningsprojekt och har nått en del framgångar. För det första har jag varit på konferens vid Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i Barcelona och kommit fram till att det finns en hel del galna forskare out there. För det andra har jag kommit överens med en förläggare om att ge ut en bok om sociala medier som rör sig i gränslandet mellan det tänkande som präglar affärsvärlden och det som präglar den akademiska världen. Dubbel-win, med andra ord. För det tredje har jag blivit tillfrågad om att skriva ett kapitel i en bok med titeln ”Networked Sociability and Individualism. Technology for Personal and Professional Relationships” som ska ges ut under 2011. För det fjärde arbetar jag vidare med min analys av ett antal populärvetenskapliga böcker om sociala medier. Om några dagar ska jag presentera mina tankegångar på en internationell sociologkonferens i Milano och därefter hoppas jag kunna få texten publicerad i en vetenskaplig tidskrift, till exempel New Media & Society. Nedan kan du ta del av den presentation som jag kommer att ge i Milano.


Submit a comment