En kreativ kollision

En kreativ kollision. Brief. Lead. Pitch. Recap. Engelska ord blandade med svenska haglade runt mig på det måndagsmöte som inledde min tid som forskare på den strategiska webbyrån Good Old i Malmö. Det var en helt ny värld för mig som var van vid lärarmöten, ängsliga diskussioner om kursplaner, lärandemål och sektionspolitiska program. I stället talades det om kunder, strategier och, vilket inte kom som en överraskning, om att det numera fanns en forskare på företaget. Forskaren var jag och det slog mig ganska snabbt att den värld i vilken jag skulle tillbringa de närmaste tre åren var radikalt annorlunda än vad jag var van vid.

Den där vintriga morgonen i februari utgjorde inte enbart startskottet för en vändning i min karriär utan har också fått mig att reflektera över min roll som sociolog, disputerad forskare och universitetslektor. Akademin ska rusta studenter för framtiden såväl teoretiskt som metodologiskt och kanske till och med socialt. Vad betyder det då när en av dem som har stått i pulpeten dag ut och dag in upplever att miljön i näringslivet är obekant?

Efter fyra månader på min arbetsplats börjar jag landa i denna nya verklighet och kan konstatera att de båda världar som jag nu slits mellan har mycket att lära av varandra. Vi har att göra med olika sätt att handskas med utmaningar, sätt att ställa frågor, vägar till problemlösning och strategier för att organisera verksamheten. Att som fors- kare dimpa ned i ett sådant sammanhang resulterar i en kreativ kollision som kan ge goda kunskaper om båda dessa världar. Jag ser med spänning fram emot vad kollisionen resulterar i. Ingenting kommer att vara sig likt.

Fotnot: Texten publicerads ursprungligen i ZOOM – Nyhetsblad från Högskolan i Halmstad. Nummer 4 • 2010 • v. 23.

Submit a comment