Back in the saddle

Time flies och det är evigheter sedan jag sist postade något på den här bloggen. I föregående inlägg påpekade jag att mitt forskningsprojekt hade nått en kritisk vändpunkt. Jag har fått många bra kommentarer och för dem är jag tacksam. Det kritiska i denna vändpunkt förstärktes ytterligare då jag besökte South by Soutwest Interactive i Austin, Texas. Nu försöker jag så gott det går att arbeta vidare med mitt projekt i den riktning det nu pekar.

Sedan en tid tillbaka arbetar jag med att skapa en förståelse för den uppsjö av populärvetenskaplig text som publiceras i syfte att uttolka betydelsen av sociala medier. Det är ett ganska krävande projekt med tanke på att närläsningar ska göras av ett tjugotal av de viktigaste popvetenskapliga böckerna (med tillhörande bloggar och liknande). Arbetet med dessa har på sätt och vis försvårat för mig vad gäller den tidigare uttryckta tanken att dela med mig av alla anteckningar. Även om det för närvarande håller på att växa fram ordentliga texter är de ännu inte i ett sådant skick att de är begripliga utanför själva skrivprocessen. Så fort de antar en form som möjliggör begriplig läsning och diskussion kommer jag att dela med mig av dem.

Tills dess vill jag bidra med något annat. För att visa på möjligheten att använda andra uttrycksformer än det skrivna ordet har jag gjort små filmer med hjälp av Xtranormal. I följande klipp från YouTube ges en bild av vad mitt arbete för tillfället kretsar kring:

Den här filmen tillkom som en personlig reaktion på det förarbete som krävs för deltagande i vetenskapliga konferenser. Strax innan detta filmklipp skapades hade jag lämnat ifrån mig ett abstract för deltagande vid en konferens i Milano under hösten 2010. Nedan följer det abstract jag skickade i sin helhet:

Abstract proposal – session 46: Social networks and new forms of sociability

Rationalised intimacy: towards a sociological understanding of social media

Early sociological accounts of the Internet most often explored the difference between online and offline social realities with an emphasis on online social relationships as forming  the base of a distinct space of possibilities. As a consequence of the social and semantic turn in web development, online space is now conceptualised in a profoundly different manner. Not only is it regarded as an extension of the social realm offline but indeed as a regulating layer thereof. To a large extent, the formation of the discursive field of social media is driven by self acclaimed experts with an aspiration to proclaim that we are witnessing a fundamental change of society and social relationships. Taking its point of departure in a framework of cultural studies and discourse analysis, this paper sets out to explore the arguments put forward in the 20 most influential popular scientific books published on the subject of social media. Arguing that these social media visionaries are important actors in the regulation as well as articulation of the meaning of social media, this paper highlights core assumptions and lines of arguments upon which the popular scientific texts are based. These assumptions and arguments, in turn, are put under sociological scrutiny in order to facilitate an understanding of social media that does not merely rely on utopian prophecies on technological innovation but rather takes into account a sociological understanding of the complexities of late modern society.

Det är verkligen tråkigt att skriva abstracts. Lika tråkigt är det att läsa dem. Därför verkade det lockande att arbeta med filmer för att kommunicera ett vetenskapligt budskap. Inte minst med tanke på att det är roligare och att det på ett tydligt sätt frångår det akademiska formspråket. För att se vilka möjligheter som finns att arbeta på det här sättet valde jag att skapa ytterligare ett filmklipp vilket i sig fungerade som ett abstract. Till arrangören av en konferens skrev jag:

Dear Paolo,

Since this is a conference on visual sociology, I thought a visual abstract –  a ”vidstract” – would better than the ordinary 250 word textual piece. So, please take a look on YouTube where you will find my abstract: http://www.youtube.com/watch?v=vh6JbLQYseQ

Hope to see you in Bologna this summer. :)

Best wishes,

Martin Berg

Det är fråga om en konferens i Bologna som arrangeras av International Visual Sociology Association. Med tanke på att det är en konferens av och för sociologer som arbetar med visuella medier tycktes det vara möjligt att finna ett annat formspråk för ett abstract.

Filmen lades upp på forskningsprojektets och min personliga Facebooksida och framkallade genast ett antal reaktioner. Det sades bland annat att jag hade:

satt in en text i någon sorts autoprogrammerings-program som har gjort om texten till tal & en rörlig gubbe. Men du har inte (under de 2½ minut som jag orkade titta) tillfört något till texten som gör den till annat än en uppläst text och en nalle som rör sig.

Jag fick frågor om vad det visuella egentligen tillför och om det egentligen är lämpligt att publicera filmklipp som i det närmaste är 10 minuter långa. Min tanke med dessa var att visa på ett annat sätt att arbeta och ett annat sätt att förmedla ett budskap. Som en humoristisk kommentar på den diskussion som hade uppstått publicerade jag ett tredje filmklipp:

Att det höjdes något kritiska röster är inget som förvånar mig men det finns andra aspekter av den här typen av arbetssätt. Det är inte bara en fråga om att finna andra uttryckssätt. Det handlar också om synlighet. Ett vanligt abstract och ett paper som presenteras vid en vetenskaplig konferens leder i bästa fall till diskussion av någon form. Det hör dock inte till ovanligheten att det främst är fråga om att presentera för själva presentationens egen skull. Det som visar sig i mitt fall är att själva filmklippen som sådana genererade ett trettiotal kommentarer och har sammantagna blivit sedda mer än 300 gånger. Det i sig tycker jag är intressant att reflektera över.

1 Comment

Submit a comment