Ceci n’est pas un blog

Kanske kan det tyckas lite märkligt att ett av de första (blogg)inläggen förklarar att martinberg.se inte är en blogg trots att den ser ut att vara just en blogg. Min tanke är att den här sidan fungera som ett anteckningsblock eller samlingsplats för alla de tankar, funderingar och resultat som kommer att prägla mitt arbete som forskare på webbyrån Good Old under de närmaste tre åren. På det viset är det här inte en blogg som enbart berättar om min forskning utan snarare är tanken att den ska integreras i forskningsprocessen som sådan.

I stora drag är jag inspirerad av att arbeta med ”Fieldnotes in Public” som har diskuterats av bland andra Nina Wakeford och Kris Cohen (2008). Vanligtvis kommer forskningsresultat sällan allmänheten till nytta och än mindre vanligt är det att andra människor än forskare får möjlighet att kommunicera med och påverka den pågående forskningen. Avsikten med den här bloggen är den raka motsatsen. Så långt det är möjligt ska jag eftersträva att göra mina pågående funderingar, fältanteckningar, och noteringar tillgängliga till allmänheten för att på så sätt låta dem undergå en kontinuerlig granskning. Med tanke på att bloggen har en sådan funktion är det är svårt att klargöra var gränsen mellan forskningsprocess och forskningskommunikation egentligen går och just denna spänning utgör en viktig styrka.

Jag hoppas att så många som möjligt väljer att kommentera de inlägg jag skriver för att på det sättet öppna upp för samtal, utmaningar och nyorienteringar. Alltså; push the button! Om du tycker det jag skriver verkar vara intressant och vill få reda på när nya inlägg publiceras så kan du antingen följa mig på Twitter eller skriva din mailadress under rubriken ”Prenumerera” till vänster.

2 Comments

Submit a comment